Contact

Publisher Managing Editor
Raghuveer Mahavidyalaya
Raghuveer Nagar, Thaloi, Machhalisahar, Jaunpur (UP) Pin- 222143
Mob- 9208613061, 9450086363, Email:shodhmartand@gmail.com
Dr.Vinay Kumar Tripathi
Principal
Shri Gauri Shankar Sanskrit Mahavidyalaya
Sujanganj jaunpur (UP)Pin-222201
Email id -vinay84.tripathi@gmail.com
Mob No- 8858621010